Kan jag befrias från KOKO:s medlemsavgift eller få rabatt på medlemsavgiften?

Det går inte att få rabatt eller befrielse från KOKO-kassans medlemsavgift (till skillnad från ett förbunds medlemsavgift). Medlemsavgiften är lika stor för alla och ska betalas även om du är arbetslös, moderskapsledig, vårdledig, beväring eller studerande.