Jag kommer att börja arbeta heltid och ansöker sedan inte längre om inkomstrelaterad dagpenning. Hur ska jag gå till väga?

Informera arbets- och näringsbyrån om att du har fått ett nytt jobb. Om du börjar ett heltidsarbete som varar längre än 2 veckor kan du ansöka om dagpenning fram till att jobbet börjar. Ansökan om dagpenning kan i detta fall skickas för en kortare tid än vanligt, eller direkt efter den sista arbetslöshetsdagen.

Du behöver inte skicka uppgifter om det nya heltidsarbetet till kassan. Om du senare ansöker om dagpenning efter att heltidsarbetet har upphört ska du i samband med den fortsatta ansökan bifoga en kopia av anställningsavtalet och ett löneintyg för anställningstiden. Lämna också in meddelandet om uppsägning, om du hade en tillsvidareanställning.