Jag har problem med min arbetsgivare gällande mina anställningsvillkor. Kan jag vända mig till kassan i detta ärende?

Kassan erbjuder inte juridisk rådgivning i anställningsfrågor. Kassan ger råd och vägledning i frågor som handlar om ansökning om inkomstrelaterad dagpenning och annat som är relevant för kassans verksamhet.

Om du är medlem i ett fackförbund rekommenderar vi dig att kontakta ditt fackförbund. Förbunden erbjuder ofta sina medlemmar rådgivning i anställningsfrågor.

On du inte är medlem i ett fackförbund, läs mer t. ex. Första sidan – Tyosuojelu.fi – Arbetarskyddsförvaltningen