Jag får dagpenning från kassan och startar upp en företagsverksamhet på heltid. Hur ska jag gå till väga?

När du inleder en företagsverksamhet på heltid upphör utbetalningen av dagpenningen. Informera kassan och arbets- och näringsbyrån om företagsverksamheten. Under tiden som företagare upparbetas inte arbetsvillkoret i en löntagarkassa. Du kan vara medlem i en löntagarkassa högst 18 månader från och med att företagsverksamheten på heltid inleddes. Om din företagsverksamhet upphör inom 18 månader efter att den startade kan du få dagpenning från kassan utifrån upparbetat arbetsvillkor som löntagare. Med andra ord fortsätter betalningen av dagpenning på samma nivå som när du började som företagare.

Det rekommenderas också att överväga byte av kassa till en arbetslöshetskassa för företagare. På det sättet tryggar du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter de första 18 månaderna som företagare. En företagare kan försäkra sig i en företagarkassa, exempelvis i Företagarkassan (tidigare SYT).

Mer information om övergång från löntagare till företagare under Företagare.