Jag får dagpenning från kassan och startar upp en företagsverksamhet på heltid. Hur ska jag gå till väga?

Arbete som utförs som företagare beaktas inte i arbetsvillkoret för löntagare och du kan kvarstå som medlem i löntagarkassan i högst 18 månader räknat från inledandet av företagsverksamheten. Om din företagsverksamhet upphör inom 18 månader från det att den inleddes kan du ha rätt till dagpenning på basis av arbetsvillkoret du tidigare ackumulerat som arbetstagare.

Om du inleder en företagsverksamhet på heltid då du är arbetslös eller permitterad, upphör utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Informera kassan och TE-byrån om du som arbetslös eller permitterad inleder företagsverksamheten. Om din företagsverksamhet upphör inom 18 månader från det att den inleddes, fortsätter utbetalningen av dagpenningen från den situation den var i när du blev företagare.

Det rekommenderas också att överväga byte av kassa till en arbetslöshetskassa för företagare. På det sättet tryggar du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter de första 18 månaderna som företagare. En företagare kan försäkra sig i Företagarkassan (tidigare SYT).

Läs mer: Företagare och Från löntagare till företagare