Saan päivärahaa kassasta ja aloitan päätoimisen yritystoiminnan. Miten toimin?

Yrittäjäaika ei kerrytä palkansaajakassan työssäoloehtoa, ja voit olla palkansaajakassan jäsen korkeintaan 18 kuukauden ajan päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Jos yritystoimintasi lakkaa 18 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, voit saada kassasta päivärahaa aiempaan palkansaaja-asemassasi kerryttämääsi työssäoloehtoon perustuen.

Jos aloitat päätoimisen yritystoiminnan työttömänä tai lomautettuna ollessasi, ansiosidonnaisen päivärahan maksu lakkaa. Ilmoita työttömänä aloitetusta yritystoiminnasta kassaan ja TE-toimistoon. Jos yritystoimintasi lakkaa 18 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, päivärahan maksaminen jatkuu siitä, mihin se jää yrittäjäksi alkaessasi.

Kannattaa myös harkita kassan vaihtoa yrittäjien työttömyyskassaan, jolloin turvaat ansiopäivärahaoikeutesi myös ensimmäisen 18 kuukauden yrittäjyyden jälkeen. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä Yrittäjäkassassa (entinen SYT).

Lue lisää: Yrittäjä ja Palkansaajasta yrittäjäksi