Jag började deltidsarbeta när jag var arbetslös, men jag vill inte fortsätta arbetet eftersom arbetstiderna inte passar. Påverkas min dagpenning av detta?

När du avslutar en anställning ska du informera arbets- och näringsbyrån om detta. Därefter ger arbets- och näringsbyrån ett utlåtande om din rätt till dagpenning efter uppsägningen. Utlåtandet är bindande för kassan. Att en anställning upphör kan leda till karens. Kontakta arbets- och näringsbyrån redan när du överväger att säga upp dig för att få mer detaljerad information om hur din rätt att få dagpenning påverkas.