Jag använder tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning och vill gå i förtida ålderspension utan förtidsminskning. Hur ska jag gå till väga?

Om du använder dagpenningens tilläggsdagar och ska gå i förtida ålderspension skriver arbetslöshetskassan ut ett intyg om dagpenningens tilläggsdagar. Intyget behöver du när du ansöker om pension. Du får intyget på begäran. Vi skickar intyget till dig och du ska själv lämna in det till pensionsförsäkringsbolaget.

Ansök om ålderspension på förhand hos ditt pensionsförsäkringsbolag. Den beviljas inte retroaktivt. Mer information om hur du ansöker om pension får du av ditt pensionsförsäkringsbolag eller Pensionsskyddscentralen.

Du har rätt att få inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar fram till slutet av den månad som du fyller 65 år. Medlemskapet i kassan avbryts inte automatiskt när pensionen börjar, utan du ska meddela kassan att du vill avsluta medlemskapet. Läs mer: När medlemskapet upphör