Hur påverkar hemvårdsstödet min dagpenning? Kan jag få inkomstrelaterad dagpenning och hemvårdsstöd samtidigt?

Om du får stöd för hemvård av barn dras det av från den inkomstrelaterade dagpenningen. Om din make/maka deltidsarbetar, studerar eller har företagsverksamhet dras det stöd för hemvård av barn som maken/makan får av från din dagpenning.

Stöd för hemvård av barn som betalas till din make/maka dras inte av från din inkomstrelaterade dagpenning om

  • din make/maka själv vårdar barn utan att samtidigt få dagpenning
  • din make/maka är arbetslös, eftersom avdraget då görs från makens/makans dagpenning
  • din make/maka förutom stöd för hemvård av barn även får moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning .

Om din familj får hemvårdsstöd ska du skicka FPA:s beslut och utredningen om hemvårdsstöd till kassan.