Miten kotihoidon tuki vaikuttaa päivärahaani? Voinko saada samanaikaisesti ansiosidonnaista päivärahaa ja kotihoidon tukea?

Jos sinulle maksetaan lasten kotihoidon tukea, se vähennetään saamastasi ansiopäivärahasta. Jos kotihoidon tuki maksetaan puolisollesi ja hän käy työssä esim. osa-aikaisesti, opiskelee tai hänellä on yritystoimintaa, hänen saamansa lasten kotihoidon tuki vähennetään sinun päivärahastasi.

Puolisollesi maksettava kotihoidon tukea ei vähennetä sinun ansiopäivärahastasi, jos

  • puolisosi hoitaa itse lapsia saamatta samalla päivärahaa
  • puolisosi on työtön, sillä silloin vähennys tehdään hänen päivärahastaan
  • puolisosi saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa kotihoidon tuen lisäksi.

Jos perheesi saa kotihoidontukea, tulee kassaan toimittaa Kelan päätöksen liitteenä kotihoidontukea koskeva selvitys.