Får jag karens innan den första dagpenningen betalas ut?

Du får karens, det vill säga tidsperiod utan ersättning, om du exempelvis säger upp dig från ditt arbete utan att ha ett arbetskraftspolitiskt godtagbart skäl. Karensen bestäms av arbets- och näringsbyrån, och beslutet är bindande för kassan.

Karens förväxlas ofta med kassans självrisktid. Självrisktid tillämpas exempelvis när dagpenning ansöks om första gången. Självrisktiden motsvarar 5 hela arbetsdagar (7 dagar om självrisktiden börjar den 1 januari 2024 eller senare), för vilka annars dagpenning skulle betalas. Självrisktiden börjar först efter karensperioden eller periodiseringstiden för en ekonomisk förmån som arbetsgivaren betalats.