Asetetaanko minulle karenssi ennen päivärahan maksua?

Karenssi eli korvaukseton määräaika asetetaan, jos esimerkiksi irtisanoudut työstä ilman työvoimapoliittisesti hyväksyttävää syytä. Karenssin asettaa TE-toimisto, ja päätös on kassaa sitova.

Karenssi sekoitetaan usein kassan asettamaan omavastuuaikaan. Omavastuuaika otetaan esimerkiksi silloin, kun päivärahaa haetaan ensimmäistä kertaa. Omavastuuaika on 5 täyttä työpäivää vastaava aika, jolta muutoin maksettaisiin päivärahaa. Omavastuuaikaa voidaan ottaa vasta karenssin tai työnantajan maksaman etuuden jaksotuksen jälkeen.