Fakturering av medlemsavgift för direktmedlemmar

Faktureringssätten för direktmedlemmar i kassan är pappersfaktura (standard) och e-faktura. Om du vill kan du byta KOKO:s pappersfaktura mot en e-faktura genom att ingå ett avtal om e-faktura i din egen nätbank.