Behöver jag skicka ett skattekort till kassan?

Inkomstrelaterad dagpenning är skattepliktig inkomst. Vid förskottsinnehållningen används antingen det ändringsskattekort som du ansökt om för förmån eller skattekortet för lön.

Arbetslöshetskassan får uppgifter i skattekortet för lön i regel direkt av skattemyndigheten. I några fall måste vi kanske begära om skattekortet av kunden. Om ditt skattekort för lön används vid beskattning av din inkomstrelaterade dagpenning så innehålls alltid minst 25 %, även om den skatteprocent som angetts i skattekortet skulle vara lägre.

Om du får dagpenning rekommenderas att du ansöker om ett ändringsskattekort för förmån. Då används den skatteprocent som står på skattekortet. Samtidigt förvissar du dig om att få korrekt skatteprocent för den inkomstrelaterade dagpenningen. Kom ihåg att kontrollera totalinkomster i synnerhet mot slutet av året, så att inkomstgränsen i ändringsskattekortet inte överskrids.

När du beställer ett ändringsskattekort för i MinSkatt, övergår skattekortet automatiskt till kassan inom två vardagar och du behöver inte skicka det skilt. Välj KOKO-kassan som betalaren av förmånen.

Läs mer om beskattning av inkomstrelaterad dagpenning.