Tarvitseeko kassaan toimittaa verokortti?

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko etuutta varten haettua muutosverokorttia tai palkkaa varten määrättyä verokorttia.

Työttömyyskassa saa palkkaverokortin tiedot pääsääntöisesti suoraan verottajalta. Joissain tapauksissa verokorttia saatetaan joutua pyytämään asiakkaalta. Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortti etuutta varten. Tällöin käytetään verokortin mukaista veroprosenttia. Samalla varmistat oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaasi. Muista seurata tulokertymää etenkin loppuvuodesta varmistaaksesi, ettei muutosverokorttiin merkitty tuloraja ylity.

Kun tilaat muutosverokortin etuuksille OmaVerosta, verokortti siirtyy automaattisesti kassaan kahden arkipäivän sisällä, eikä sitä tarvitse toimittaa erikseen. Ilmoita verokorttia tilatessasi etuuden maksajaksi KOKO-kassa.

Lue lisää ansiopäivärahan verotuksesta.