17.6.2024
Koira ja läppäriä käyttävä ihminen laiturilla

Semestrar, semesterpenning och annat aktuellt för dig som söker dagpenning

Inför sommaren får vi många frågor om hur semesterperioderna och semesterpenningarna påverkar utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning. I den här artikeln har vi sammanställt aktuella anvisningar för arbetslösa och permitterade.

28.3.2024

Telefonservices öppettider på påsken

KOKO-kassans telefonservice är öppen skärtorstagen 28.3. kl. 10–14. På fredagen 29.3 och mondagen 1.4. är telefonservicen stängt. Glad påsk!

25.1.2024

Självrisktiden är nu sju dagar, semesterersättningen periodiseras

I början av året trädde två ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa i kraft. I och med ändringarna börjar rätten till inkomstrelaterad dagpenning senare än tidigare. Om du just har blivit eller håller på att bli arbetslös eller permitterad är det bra att känna till förändringarna.

27.12.2023

Riksdagen har godkänt ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

Med lagändringen förlängs självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa, semesterersättningen periodiseras, barnförhöjningar och det skyddade beloppet för förvärvsinkomster slopas, arbetsvillkoret förlängs och grunderna för intjänande av arbetsvillkoret ändras.

23.10.2023

Regeringen föreslår flera ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I och med lagändringen förlängs självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och arbetsvillkoret, barnförhöjningarna och skyddsdelen för förvärvsinkomster slopas och periodisering av semesterersättningen återinförs.

24.8.2023

Antalet ansökningar som gäller ny arbetslöshet ökade under sommaren

Antalet första ansökningar har under hela det senaste året varit på en högre nivå i KOKO-kassan än året innan.

18.4.2023

Studerande, kom i håg medlemskap i arbetslöshetskassan när sommarjobbet börjar

Studerande kan gå med i kassan när de har en anställning med lön. När sommarjobbet börjar är det bra att kontrollera status för det egna medlemskapet i kassan och att gå med om man inte är medlem än.

3.4.2023

Visste du det här om ansökningsperioderna för dagpenning?

De flesta som ansöker om dagpenning lämnar in sina ansökningar för en kalendermånad, det vill säga för en ansökningsperiod som börjar från den första dagen i månaden och slutar den sista dagen i månaden. Visste du att ansökningsperioden inte alltid nödvändigtvis behöver vara en kalendermånad?

20.2.2023

KOKOs undersökning: Brett stöd bland folket för kombinationsförsäkring som förbättrar utkomstskyddet för arbetslösa

En enkät som KOKO beställt av Kantar Public visar att nästan två av tre finländare stöder införandet av en kombinationsförsäkring. Det skulle göra det möjligt att samla utkomstskydd för arbetslösa genom arbete både som löntagare och företagare samtidigt.

2.2.2023
Rätt till inkomstrelaterad dagpenning under strejk

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning under strejk

Om ditt arbete har förhindrats på grund av strejk bland andra arbetstagare, är din rätt till inkomstrelaterad dagpenning under strejken beroende av om strejken kan påverka dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden. Om du själv strejkar (gäller även stödstrejk) saknar du rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

30.1.2023

Sysselsättningen för medlemmar i KOKO fortsatte att förbättras år 2022, en liten ökning av antalet förmånstagare mot slutet av året

Under året inkom 91 589 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning, vilket är 44 453 färre än år 2021. Det genomsnittliga arbetslöshetstalet för KOKO:s medlemmar var 2,7 procent år 2022.

18.1.2023

Jämkning av upphovsrättsersättningar slopas

1.1.2023 trädde en förordning i kraft som innebär att upphovsrättsersättningar inte längre påverkar arbetslöshetsförmånens belopp.