20.10.2022

Grunddagpenningen indexuppräknas nästa år med 4,2 procent

Grunddelen i grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen uppgår efter höjningen till 37,21 euro. Höjningen träder i kraft den 1 januari 2023.

15.9.2022

Vet du vad rörlighetsunderstöd är?

För en del är rörlighetsunderstödet ännu okänt, men många kan ha rätt till det. Syftet med rörlighetsunderstödet är att sporra till att ta emot arbete på ett längre avstånd hemifrån. Stödet ersätter kostnaderna för arbetsresor eller flyttning.

30.8.2022

Visste du detta om att fylla i ansökan om dagpenning?

I ansökan om dagpenning finns nuförtiden löne- och anställningsuppgifter färdiga, vilka har kommit direkt från inkomstregistret. Tack vare förifyllda uppgifter går det ännu snabbare att fylla i ansökan och ofta behövs färre bilagor till ansökan.

11.8.2022

Lägre arbetslöshet bland KOKO-medlemmarna

I juli sjönk arbetslöshetsgraden för KOKO:s medlemmar till 2,6 procent. Antalet medlemmar i KOKO har ökat stadigt och gränsen på 240 000 medlemmar överskreds i juni.

1.8.2022

Byt till elektroniskt dagpenningsbeslut – du får information om utbetalningen snabbare!

Byt dagpenningsbesluten som du fått per post till elektroniska besluten. Logga in på eKommunikation, gå till Inställningar och välj att beslutet ska lämnas in till eKommunikation.

26.7.2022

Extra indexhöjning av de sociala trygghetsförmånerna för tiden 1.8–31.12.2022

Riksdagen har godkänt en extra indexjustering av de sociala trygghetsförmånerna för år 2022. Genom justeringen höjs även inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning. Justeringen höjer förmåner som betalas ut för perioden 1.8–31.12.2022.

9.6.2022

Extra indexjustering föreslås för de sociala trygghetsförmånerna

Regeringen har föreslagit en extra indexjustering för år 2022, som också skulle höja förmånerna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, såsom grunddagpenning. Därmed skulle också beloppet för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning öka.

20.5.2022
Mikko Wikstedtin kuva

Mikko Wikstedt är ny styrelseordförande i KOKO från och med 16.5.2022

Mikko Wikstedt valdes till ny styrelseordförande i KOKO-kassan för högt utbildade från och med den 16 maj 2022. Wikstedt är utbildad ingenjör och verkar som generalsekreterare för Helsingin Insinöörit HI ry.

3.5.2022

Strejker och inkomstrelaterad dagpenning

Om ditt arbete förhindras på grund av strejk, är din rätt till inkomstrelaterad dagpenning under strejken beroende av om strejken kan påverka dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden. Om du själv strejkar (gäller även stödstrejk) saknar du rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

3.5.2022

TE-byråernas nya kundservicemodell träder i kraft i maj – ändringar också i jobbsökningsskyldigheten och karenserna

Från och med 2.5.2022 införs en ny kundservicemodell i TE-byråerna och de kommuner som ingår i det kommunala sysselsättningsförsöket. Enligt den nya modellen ska arbetssökande i regel söka minst fyra jobb under en granskningsperiod på en månad.

13.4.2022

Telefonservices öppettider på påsken

KOKO-kassans telefonservice är öppen skärtorstagen 14.4. kl. 10–14. 15.–18.4. är telefonservicen stängt. Glad påsk!

1.4.2022
Opiskelijanaine istuu läppärin kanssa ikkunan edessä

Studerande, kom i håg medlemskap i arbetslöshetskassan när sommarjobbet börjar

Som studerande kan du gå med i kassan när du har en anställning med lön. När du hör till kassan, ackumuleras inkomstrelaterat utkomstskydd redan under studietiden.