Varför begär systemet bilagan som redan skickats in?

Systemet begär automatiskt alla eventuella bilagor som behövs för behandling och ibland kan begäran vara onödig om till exempel bilagorna redan har skickats in i förväg. Om du vet att du redan har skickat in bilagan till arbetslöshetskassan behöver du inte bry dig om begäran.