Varför är den lön som ligger till grund för dagpenningen längre än den lön jag får för arbetet?

Den månadslön som ligger till grund för dagpenningen är inte densamma som den månadslön du har. Detta beror på att ett så kallat ArPL-avdrag (3,76 % år 2024) görs på lönen. Dessutom inverkar inte alla löneposter på dagpenningens belopp, exempelvis semesterpenning och skattefria inkomster. En mer detaljerad redogörelse för hur löneposterna inverkar finns i avsnittet månadslön som ligger till grund för dagpenningen.