Om jag blir arbetslös, hur mycket får jag i dagpenning?

Dagpenningbeloppet beräknas utifrån löneuppgifterna som du skickar till kassan som bilaga till den första ansökan. Kassan gör ingen förhandskalkyl av dagpenningbeloppet, utan dagpenningen beräknas när du ansöker om dagpenning hos kassan.

På kassans hemsida finns en dagpenningsräknare. Den gör en uppskattning av hur mycket du kan få i dagpenning. En mer detaljerad redogörelse för hur dagpenningen beräknas finns i avsnittet uträkning av dagpenning.