Om jag blir arbetslös, hur mycket får jag i dagpenning?

Beloppet på din dagpenning beräknas utifrån löneuppgifterna som kassan vanligtvis får direkt från inkomstregistret. Vid behandlingen av ansökan är det möjligt att vi ber dig om lönespecifikationer ifall uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga.

Kassan gör ingen förhandskalkyl av dagpenningens belopp, utan dagpenningen beräknas när du ansöker om dagpenning hos kassan. På kassans hemsida finns en dagpenningsräknare. Den gör en uppskattning av hur mycket du kan få i dagpenning.

En mer detaljerad redogörelse för hur dagpenningen beräknas finns i avsnittet uträkning av dagpenning.