När skickar arbetslöshetskassan uppgifter till Pensionsskyddscentralen (PSC) beträffande inkomstrelaterad dagpenning som utbetalats under föregående år?

Arbetslöshetskassan lämnar in betalningsuppgifter för alla som får dagpenning till Pensionsskyddscentralen en gång per år i februari. Dessutom kan ett pensionsförsäkringsbolag när som helst via ETK skicka in en elektronisk begäran om överföring av uppgifterna. Begäran om uppgifterna besvaras fyra gånger i veckan.