Jag vill ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Hur ska jag gå till väga?

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen du är utan arbete eller permitterad. Du betraktas som arbetslös först från och med den dag du anmäler dig som arbetssökande. När det har gått 2 veckor av din jobbsökningstid kan du skicka den första ansökan till kassan. Bifoga även de bilagor som behövs.

Läs även Ansök om arbetslöshetsdagpenning.