Jag ska gå i pension. Hur anmäler jag det till kassan?

Du kan anmäla att du går i pension vid din sista ansökan eller med ett meddelande via eKommunikationen. Vill du avsluta ditt medlemskap i kassan så att det upphör vid början av din pensionering ska du alltid skicka in en skriftlig anmälan till kassan. En utträdesanmälan kan skickas in till kassan med en elektronisk utträdesanmälan eller med ett fritt formulerat meddelande via eKommunikationen.