Jag har bytt arbetsplats och min månadslön har ändrats. Behöver jag informera kassan om detta?

Du behöver inte informera arbetslöshetskassan om förändringar i anställningar om du inte ansöker om inkomstrelaterad dagpenning Vi behöver dina uppgifter först när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att meddela det egna fackförbundet om förändringar i anställning. Kontakta ditt fackförbund vid behov.