Jag fick inkomstrelaterad dagpenning direkt innan jag gick på moderskapsledighet. Nu upphör min föräldrapenningsperiod. Hur ska jag gå till väga?

Efter moderskaps-/föräldraledigheten kan du ansöka om dagpenning på nytt. Du har rätt till dagpenning ifall övriga villkor uppfylls, om

  • den maximala utbetalningstiden på 300, 400 eller 500 dagar inte har uppnåtts,
  • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån direkt efter moderskaps-/föräldraledigheten och
  • du har varit medlem i kassan utan avbrott.

Bifoga FPA:s beslut om moderskaps-/föräldraledighetstiden till din ansökan som dagpenning. Om du eller din partner får eller har ansökt om hemvårdsstöd för tiden efter moderskaps-/föräldraledigheten ska du bifoga förfrågan om stöd för hemvård av barn till ansökan.

Du kan skicka den första ansökan till kassan när du har varit arbetslös i 2 veckor. eKommunikation låter dig fylla i en första ansökan, eftersom det har gått mer än 6 månader mellan ansökningarna. Ansök därefter om dagpenning i perioder om minst 4 veckor i form av en fortsatt ansökan eller snabbansökan.