Jag får inkomstrelaterad dagpenning och har blivit sjuk. Betalar kassan dagpenning för sjukdomstiden?

Den sjukdagpenning som FPA betalar är den primära förmånen för sjukdomstid. Om sjukdomen är kortvarig, eller kortare än självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning, betalar kassan normal dagpenning för sjukdomstiden. Vid längre sjukledighet ska man ansöka om sjukdagpenning från FPA. Arbetslöshetskassan kan betala dagpenning för FPA:s självrisktid om du har fått inkomstrelaterad dagpenning omedelbart före insjuknandet.

Informera även arbets- och näringsbyrån om insjuknandet. Ange FPA:s självrisktid i ansökan till kassan om inkomstrelaterad dagpenning.