Jag är studerande, lönar det sig för mig att bli medlem i kassan?

Studerande kan gå med i kassan om de är i ett avlönat anställningsförhållande. När du tillhör kassan ackumulerar du inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring medan du arbetar för dig själv. Om du inte hittar arbete direkt efter att du blivit färdig, har du möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning som utbetalas av kassan.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret, vilket innebär att arbeta i 26 kalenderveckor, dvs. 6 månader. Arbetet behöver dock inte ha pågått utan avbrott: som studerande kan du ackumulera arbetsveckor i flera år, till exempel i form av sommarjobb.

Däremot får det inte bli några avbrott i medlemskapet i arbetslöshetskassan. Efter att du gått med i kassan bör du därför förbli medlem i den under hela studietiden, även om du inte arbetar hela tiden vid sidan av dina studier .

Inkomsttryggheten ackumuleras genom alla typer av avlönat arbete enligt arbetsvillkoret. När du går med i kassan behöver du därför inte nödvändigtvis ha ett arbete som är relaterat till ditt eget studieområde. Även en person som arbetar deltid kan gå med i kassan, men måste arbeta minst 18 timmar per vecka för att uppfylla arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning.

I avsnittet Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning ges mer information om vad som är lönearbete enligt arbetsvillkoret.