Jag är permitterad och arbetsgivaren betalar lön för semestertiden. Hur påverkar detta dagpenningen?

Om du får lön för semestertid som baserar sig på heltidsarbete betalas ingen dagpenning för dessa semesterdagar. Om lönen däremot baserar sig på lön för deltidsarbete så betalas jämkad dagpenning för semestertiden. Läs mer om hur semestern inverkar på dagpenningen här.

Ange de dagar du har semester i ansökan om dagpenning. Skicka in lönebesked för semestertiden när du får det.