Hur skickar jag bilagor elektroniskt?

Efter att du skickat in din ansökan kommer systemet automatiskt att begära alla bilagor som eventuellt behövs vid behandlingen. Du kan tillägga bilagor till ansökan här: Bilagor till ansökan om dagpenning

Du kan även skicka in ytterligare uppgifter i efterhand i eKommunikationen via fliken Bilagor: klicka först Skicka-knappen, varefter du kan välja och skicka in de filer du vill från din dator.