Hur många utbetalningsdagar har jag kvar?

Antalet utbetalda dagar och maximitid framgår i eKommunikationen under Lägesinformation och Räknare samt av ditt senaste betalningsmeddelande.