Hur många utbetalningsdagar har jag kvar?

Antalet utbetalda dagar och maximitid framgår av betalningsmeddelandet och visas under Lägesinformation och Uppgifter om maximitid i eKommunikation.