Hur ansöker jag tilläggsdagar (s.k. pensionssluss) och är jag berättigad till dem?

Du behöver inte separat ansöka om tilläggsdagar utan du kan skicka som vanligt ansökningar till arbetslöshetskassan. Handläggaren undersöker automatiskt om du har rätt till tilläggsdagar när maximitiden på 500 dagar uppfylls. Inget separat beslut fattas om tilläggsdagar. Uppgifter om att maximitiden på 500 dagar överskridits visas av betalningsmeddelandet och framgår i eKommunikationen under Lägesinformation.

Mer information om tilläggsdagar finns här: Dagpenningperiodens längd – Tilläggsdagar