Hur ändrar jag faktureringssättet för medlemsavgiften till e-faktura?

Om du är direktmedlem i KOKO, eller om du är medlem i KOKO via Safa ry, kan du ingå ett avtal om e-faktura i din egen nätbank Välj Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO som fakturerare och registrera din personbeteckning som identifieringsuppgift.

Om du är medlem i KOKO via ett förbund (utom Safa ry), vänligen kontakta förbundet.

Tips: Du kan söka KOKO på din nätbanks förteckning över fakturerare med KOKO-kassans officiella namn (Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO), en del av namnet eller med FO-numret (0116562-4).
Vid behov får du mera information om ingående av e-fakturaavtal från din egen bank.