Har jag redan betalat medlemsavgiften?

Om du är direktmedlem i KOKO, dvs. du är bara med i kassan, eller om du är medlem i KOKO via Safa ry, kan du skicka en medlemsavgiftsförfrågan till KOKO från sidan Meddelanden i den elektroniska tjänsten eKommunikation.
Om du är medlem i KOKO via ett förbund (utom Safa ry) kan du kontrollera din medlemsavgiftssituation genom förbundet.