Har jag rätt till dagpenning?

För att du ska få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska du uppfylla medlemsvillkoret och arbetsvillkoret. Du ska ha varit

  • medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och
  • arbetat minst 18 timmar per vecka under 26 kalenderveckor (må – sö) som en medlem i en arbetslöshetskassa.

Obs: Längden på arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning fördubblas i september 2024. Samtidigt blir arbetsvillkoret inkomstbaserat, dvs. det euroiseras.  Läs mer:  Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa 2024

Läs mer: Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning.