Fakturering av personer som är medlemmar i kassan genom ett fackförbund

Om du är medlem i KOKO via ett förbund kan du kontrollera faktureringsalternativen genom förbundet.