Betalar jag medlemsavgift för hela året, om jag går med i kassan mitt i året?

Avgiften faktureras från och med den månad du blev medlem.