Avvikande öppethållningstider

Dagen före allmänna helgdagar stänger telefonservicen kl. 14.00.