Usein kysyttyä aktiivimallista

Eduskunta on 11.12.2019 hyväksynyt työttömyysturvalain muutokset, joilla aktiivimalli kumotaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan saajien aktiivisuutta ei enää seurata, eikä päivärahaa leikata 31.12.2019 jälkeen.

Aktiivimalli vaikuttaa kuitenkin vielä niihin päivärahoihin, jotka ovat kertyneet vuoden 2019 puolella, vaikka niiden maksupäivä on vuonna 2020.

Tässä vastauksia KOKO-kassasta useimmin kysyttyihin aktiivimallia koskeviin kysymyksiin.

Aktiivimallista yleisesti voit lukea lisää täältä.

Kuka seuraa aktiivisuuttani?

Työttömyyskassasi seuraa, täytätkö aktiivisuusedellytyksen, ja maksaa päivärahan sen mukaisesti. Ilmoita siis KOKO-kassaan päivärahahakemuksessasi aktiivimallin mukainen toimintasi.

TE-toimisto sen sijaan vastaa työllistymistä edistävien palveluiden järjestämisestä ja niihin ohjaamisesta. Ota siis yhteyttä TE-toimistoon, jos haluat täyttää aktiivisuusedellytyksen osallistumalla työllistymistä tukeviin toimiin. www.te-palvelut.fi

Miten ilmoitan KOKO-kassaan siitä, että olen töissä tai työllistymistä tukevassa toiminnassa?

Ilmoita KOKO-kassaan päivärahahakemuksessasi työskentelystäsi tai osallistumisestasi TE-toimiston järjestämään tai hankkimaan työllistymistä tukevaan toimintaan. KOKO tarkistaa, täyttyykö aktiivisuuden edellytys ja maksaa tuen sen mukaisesti.

Milloin aktiivisuuden seuranta alkaa?

Aktiivisuuden seuranta alkaa siitä päivästä, mistä sinulle maksetaan päivärahaa.

Mitä 65 maksupäivän tarkastelujaksolla tarkoitetaan?

Ansiopäivärahaa saavan aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän jaksoissa. Tämä tarkoittaa, että kun sinulle on maksettu päivärahaa 65 päivältä, KOKO tarkistaa, oletko täyttänyt aktiivisuusedellytyksen.

65 maksupäivän tarkastelujaksoon lasketaan ne päivät, joilta maksetaan ansiopäivärahaa. Laskemiseen ei vaikuta se, maksetaanko päiväraha täytenä, työtuloilla soviteltuna tai sosiaalietuudella vähennettynä. Yksi maksettu päivä kerryttää tarkastelujakson laskuria aina yhdellä päivällä.

Jos työttömyyspäivärahan maksaminen keskeytyy esimerkiksi siitä syystä, että sairastut ja saat Kelasta sairauspäivärahaa, aktiivisuuden seuranta katkeaa täksi ajaksi ja jatkuu taas sairauslomasi päätyttyä. Jos esimerkiksi saat Kelasta sairauspäivärahaa 1.3.–12.3., katkeaa aktiivisuuden seuranta ja jatkuu jälleen sairausloman päätyttyä 13.3. alkaen.

Tarkastelujakso ei myöskään kulu esimerkiksi omavastuuajalla, taloudellisen etuuden jaksotuksen tai TE-toimiston asettaman karenssin aikana.

Missä tilanteissa päivärahaa maksetaan 4,65 % alennettuna?

Jos et ole täyttänyt vaadittua aktiivisuusedellytystä 65 päivän tarkastelujakson aikana, maksetaan päiväraha alennettuna seuraavan 65 maksupäivän ajan. Täyteen päivärahaan tehdään tällöin 4,65 prosentin alennus.

Jos et seuraavankaan 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana ole ollut aktiivinen, jatketaan alennetun päivärahan maksamista. Tällöin jo alennettu päiväraha ei pienene enää uudelleen 4,65 prosenttia.

Millainen työ täyttää aktiivimalliedellytyksen?

Työn täytyy olla palkkatyötä. Palkan täytyy olla työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyöstä tulee ansaita vähintään 1 211 e/kk eli tuntipalkaksi muunnettuna 7,04 e/h. Voit tarkistaa omasta ammattiliitostasi, onko palkka työehtosopimusten mukainen.

Työtunteja täytyy olla vähintään 18 tuntia 65 maksupäivän aikana. Maksupäivällä tarkoitetaan maksettuja työttömyyspäivärahapäiviä.

Pitääkö 18 tunnin työ tehdä samalla viikolla?

Ei tarvitse. Riittää, että työ on tehty 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana. Työtunnit voivat jakautua 65 maksupäivän ajalle miten vain, kunhan niitä on vähintään 18 tuntia.  Jos tarkastelujakso on esimerkiksi tammi-maaliskuu, voit tehdä työtä vaikkapa tammikuussa 10 tuntia, helmikuussa 5 tuntia ja maaliskuussa 3 tuntia.

Sain erorahan työsuhteen päättyessä enkä saa vielä päivärahaa. Seurataanko aktiivisuusuuttani?

Koska sinulle ei makseta tällä hetkellä päivärahaa taloudellisen etuuden (tukipaketti, eroraha) jaksottamisen vuoksi, ei aktiivisuuttasi seurata.

Aktiivisuusseuranta alkaa ensimmäisestä maksettavasta työttömyyspäivärahapäivästä. Jos sinulle on asetettu tukipakettiajan päätyttyä viiden päivän omavastuuaika, esimerkiksi ajalle 15.3. – 21.3.2019 ja ensimmäinen maksettava työttömyyspäivärahapäiväsi on 22.3.2019, alkaa aktiivisuusseurantasi 22.3.2019.

Olen lisäpäivillä. Seurataanko aktiivisuuttani?

Kyllä, lisäpäivillä olevat ovat aktiivisuusseurannan piirissä.

Jos haluan osoittaa aktiivisuuden yritystoiminnalla, pitääkö minun hankkia y-tunnus?

Ei välttämättä. Yritystoiminnaksi voidaan katsoa myös esimerkiksi laskutuspalveluyrityksen kautta tehty työ (ns. kevytyrittäjyys). Tällöin laskutuspalveluyrityksen sinulle maksaman bruttotulon tulee olla vähintään 245,64 euroa 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana. Laskutettavista tuloista tulee siis vähentää vähennyskelpoiset menot.

Jos työllistyn laskutuspalveluyrityksen kautta, pitääkö sen maksaa minulle vähintään 18 tunnin työstä?

Ei tarvitse. Silloin kun aktiivisuus osoitetaan yritystoiminnalla, ei tuntimäärässä ole alarajaa.

Minulla on jo usean vuoden ajan ollut yritystoimintaa, jonka TE-toimisto on todennut sivutoimiseksi. Pitääkö minun joka kuukausi raportoida yritystoiminnan tulot, jotta ne tulisivat huomioiduksi aktiivimallissa?

Ei tarvitse. Sivutoimisen yritystoiminnan tulo huomioidaan ansiopäivärahassa pääsääntöisesti viimeisimmän vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen mukaan. Tämä koskee sekä yritystulojen sovittelua että aktiivimallia. Sinulta pyydetään vuosittain viimeisin vahvistettu verotuspäätös, josta KOKO-kassa tarkistaa yritystoiminnan tulot.

Minkälainen opiskelu kerryttää aktiivimallin ehtoa?

Aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttää sellainen omaehtoinen opiskelu, jonka tukemista olet hakenut TE-toimistolta ja jonka TE-toimisto on hyväksynyt työttömyysetuudella tuettavaksi opiskeluksi.

Sivutoimiset ja lyhytkestoiset opiskelut kerryttävät aktiivisuutta enintään 6 kuukauden ajalta.

Jos päätoiminen opiskelusi, jonka ajalta ei makseta päivärahaa, kestää yhdenjaksoisesti vähintään 5 päivää, aktiivisuusseurannan laskenta alkaa opiskelun jälkeen alusta.

Ilmoita kaikesta opiskelusta TE-toimistoon.

Millainen aktiivisuus ei täytä aktiivimallin edellytyksiä?

Seuraavat toimet eivät lain mukaan täytä aktiivimallin edellytyksiä (lista ei ole tyhjentävä):

  • omatoiminen työnhaku
  • vapaaehtoistyö (palkaton)
  • oppilaitoksen järjestämä kurssi tai toiminta, jota TE-toimisto ei ole hyväksynyt hakijan kohdalla työllistymistä edistäväksi palveluksi. Tällainen kurssi saattaa kuitenkin kerryttää aktiivisuutta, jos kyse on esimerkiksi ammattijärjestön tai kunnan kanssa yhteistyössä järjestetystä palvelusta
  • ilmoittautumiset, haastattelut ja työllistymissuunnitelman laatimiseen tai tarkistamiseen liittyvät käynnit ja yhteydenotot
  • yhteydenotot, jotka koskevat työnhakuun, koulutuksiin ja työttömyysturvaoikeuteen ym. liittyvää neuvontaa riippumatta siitä, millä tavalla neuvontaa annetaan
  • työkyvyn tutkimukset ja arvioinnit.

Mistä tiedän, olenko täyttänyt aktiivisuusedellytyksen?

Kun sinulle on maksettu päivärahaa 65 päivän jaksolta, työttömyyskassa tarkistaa, täytätkö aktiivimallin mukaisen aktiivisuusedellytyksen.

• Jos olet täyttänyt aktiivisuusedellytyksen, päivärahasi maksu jatkuu normaalisti ilman mitään ilmoitusta.

• Jos et ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä, sinulle postitetaan asiasta ansiopäivärahapäätös.

Voit myös itse tarkistaa tietoja aktiivisuutesi täyttymisestä KOKOn eAsioinnista: Tilannetiedot > Aktiivisuuden seuranta. Näet 65 päivän seurantajakson alkupäivän sekä kuinka monta päivää sinulle on maksettu.

Voiko ammattiliiton järjestämä koulutus kerryttää aktiivisuutta?

Ammattiliittojen järjestämä palvelu ja toiminta kerryttävät aktiivisuutta, jos tarkastelujaksosi alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen. Huomioithan kuitenkin, että esimerkiksi omavastuuajalla sekä taloudellisen etuuden jaksotuksen ja TE-toimiston asettaman karenssin aikana aktiivisuutta ei seurata eikä sen tarkastelujakso kulu, joten niiden aikana tehty työ tai muu toiminta ei kerrytä aktiivisuutta.

Aktiivisuusedellytykseen luettavan toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa, ja siitä tulee toimittaa todistus työttömyyskassaan.