Ska jag skicka in bilagorna till ansökan om dagpenning i original?

Bilagorna till ansökan om dagpenning behöver inte vara i original. Det går bra med kopior.