Lähetänkö päivärahahakemuksen liitteet kassaan alkuperäisenä?

Päivärahahakemuksen liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot riittävät.