Jag kommer att börja jobba deltid. Ska jag informera om arbetet och kan jag få dagpenning medan jag deltidsarbetar?

Du kan deltidsarbeta samtidigt som du får dagpenning. I detta fall betalas jämkad dagpenning, det vill säga inkomsterna beaktas vid betalning av dagpenning.

Informera arbets- och näringsbyrån om att du har påbörjat ett deltidsarbete. När du ansöker om dagpenning, ange arbetstimmarna enligt tidpunkten för arbetet i din ansökan och meddela kassan om lönens utbetalningsdagar infallit under ansökningsperioden. Bifoga även anställningsavtalet till ansökan. I regel behöver du inte bifoga lönespecifikationer till din ansökan utan kassan ber dig skicka dem vid behov.

Mer information om deltidsarbete under Anvisningar för deltidsarbetande.