Jag kommer att börja jobba deltid. Ska jag informera om arbetet och kan jag få dagpenning medan jag deltidsarbetar?

Du kan deltidsarbeta samtidigt som du får dagpenning. I detta fall betalas jämkad dagpenning, det vill säga inkomsterna beaktas vid betalning av dagpenning.

Informera arbets- och näringsbyrån om att du har påbörjat ett deltidsarbete och meddela kassan hur många timmar du har arbetat när du ansöker om dagpenning. Bifoga även anställningsavtalet till ansökan. Löneberäkningen ska lämnas till kassan när lönen har betalats ut.

Mer information om deltidsarbete under Anvisningar för deltidsarbetande.