KOKO huolehtii jäsenistään vaikeinakin aikoina

2020-luvun alkua ovat leimanneet isot ja odottamattomat maailmantapahtumat, joilla on merkittäviä talousvaikutuksia. Koronaepidemia romahdutti talouskasvun nopeasti negatiiviselle uralle. Juuri, kun epidemia on ainakin talouden näkökulmasta alkanut osoittaa helpottumisen merkkejä, on sota Ukrainassa nostanut vakavan uhan Euroopan talouskehitykselle.

Suomen talouskasvun ennustetaan hidastuvan kuluvana vuonna, ja sodan pitkittyessä uhkana on myös pitkäkestoinen talouden taantuma. Vaikutukset eivät kuitenkaan tällä hetkellä näy KOKO-kassan jäsenistön työllisyystilanteessa, joka on parantunut koronakriisiä edeltävälle tasolle. Tilanne on kuitenkin erittäin herkkä ja seuraamme sen kehittymistä tarkasti.

KOKO-kassa teki vuonna 2021 alijäämäisen tuloksen, mutta taloudellinen asemamme on siitä huolimatta vahva. Alijäämä oli suunniteltu. Emme halunneet nostaa kassan jäsenmaksua, vaikka koronan aiheuttaman työllisyystilanteen heikkenemisen ja nousseiden kustannusten vuoksi se olisikin ollut perusteltua. Vahva tasoitusrahastomme mahdollistaa jäsenmaksutason pitämisen tasaisena.

Viime vuoden taloudellinen tulos muodostui selvästi ennakoitua paremmaksi, sillä työllisyyskehitys oli loppuvuotta kohden koko ajan paraneva. Lisäksi sijoitustoimintamme tuotot nousivat ennätyssuuriksi. Tänä vuonna epävarmuus sijoitusmarkkinoilla on lisääntynyt ja tuotto-odotus jää selvästi alhaisemmaksi. Merkittävin vaikutus kassan talouteen on kuitenkin jäsenistön työllisyyden kehityksellä.

Työttömyyskassana meidän tärkein tehtävämme on tarjota jäsenillemme toimeentulo työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa. Siksi olemme aina varautuneita työllisyyden heikkenemiseen ja hyvässä asemassa turvaamaan jäsentemme taloudellista tilannetta.

Panu Lavonen, KOKO-kassan talousjohtajaKirjoittajan arkisto