Vuorotteluvapaa­järjestelmän hinta

Vuorotteluvapaajärjestelmästä ollaan todennäköisesti luopumassa, mutta mikä on sen todellinen hinta?

Vuorotteluvapaan tarkoitus on tarjota työelämässä olevalle henkilölle maksimissaan puoli vuotta kestävä hengähdystauko, kun hän on työskennellyt vähintään 20 vuotta. Työnantaja palkkaa sijaiseksi työttömän työnhakijan, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää.

Järjestelmästä luopumista on perusteltu säästösyillä. Vuorotteluvapaalle jäävä työntekijä saa palkan sijaan vuorottelukorvausta, joka on 70 prosenttia siitä päivärahasta, joka hänelle työttömänä maksettaisiin. Työtön saa sijaisuudestaan palkkaa, joten hänelle ei tarvitse maksaa työttömyysetuutta.

Vertailun vuoksi: 5 000 euroa kuussa ansaitsevan henkilön vuorottelukorvaus on samaa suuruusluokkaa kuin 2 500 euroa kuussa ansainneen, työttömäksi jääneen henkilön ansiosidonnainen päiväraha. Vuorottelija saa siis olla melko hyvätuloinen, ennen kuin on kannattavampaa maksaa sijaiselle työttömyysetuutta kuin vuorottelijalle vuorottelukorvausta. Lisäksi sijaisen asema työmarkkinoilla paranee, kun on saanut jalkaa oven väliin.

Vuorottelija on vähintään 20-vuotisen työhistoriansa aikana ehtinyt maksaa vapaansa jo moneen kertaan. Lisäksi hänen sijaisensa maksaa palkastaan veroja ja palkan sivukuluja.

Koska eläkeikä nousee alituisesti, olisi hyvä säilyttää tämä työntekijän mahdollisuus resetoida työkykynsä uudelleen. Kuka laskisi arvon ennaltaehkäisevälle vaikutukselle, joka vuorotteluvapaajärjestelmällä on yksilön työkyvyn säilyttämiseen?

Katja Kämäräinen, Työttömyysturva-asiantuntijaKirjoittajan arkisto