Työssäoloehto muuttuu 2.9.2024

Syksyllä 2024 tulee voimaan työttömyysturvalain muutos, joka koskee ansiopäivärahan saamiseksi vaadittua työhistoriaa eli työttömyysturvan termein työssäoloehtoa. 2.9.2024 alkaen ansiopäivärahan työssäoloehdon pituus kaksinkertaistuu, mikä tarkoittaa, että sinulla pitää olla työhistoriaa puolen vuoden sijaan vuosi, jotta voit saada ansiosidonnaista päivärahaa.

Työssäoloehto muuttuu samalla tuloperusteiseksi. Tämä tarkoittaa, että työssäoloehtoa kerryttäviä kuukausia tarkastellaan palkan perusteella. Ehtoa kerryttävät kalenterikuukaudet, joiden aikana sinulle on maksettu palkkaa vähintään 930 euroa. Työssäoloehtoa voi kerryttää myös puolikkaina kuukausina, jos palkkaa maksetaan 465–929 euroa.

Jos olet töissä 2.9.2024, työssäoloehtosi muuttuu 12 kuukaudeksi

Tärkeintä on tiedostaa, että työssäoloehto muuttuu 12 kalenterikuukaudeksi kaikilla, jotka ovat töissä lain tullessa voimaan 2.9.2024 ja saavat palkkaa vähintään 465 euroa kuukaudessa.

Työssäoloehto 1.9.2024 asti

Olet vielä vanhan työssäoloehdon piirissä, jos viimeinen ansiopäivärahassa hyväksi luettava työviikkosi päättyy 1.9.2024 tai aiemmin.

Ansiosidonnaisen saamiseksi riittää noin puolen vuoden työ, jos viimeinen ansiopäivärahassa hyväksi luettava työviikkosi päättyy 1.9.2024 tai aiemmin. Tällöin olet vanhan työssäoloehdon piirissä ja voit saada ansiopäivärahaa, jos olet työttömyyskassan jäsenyysaikanasi tehnyt töitä 26 kalenteriviikon aikana vähintään 18 h kalenteriviikossa.

Työssäoloehto 2.9.2024 alkaen

Olet uuden työssäoloehdon piirissä, jos olet 2.9.2024 alkaen töissä ja sinulle on maksettu siitä palkkaa vähintään 465 euroa.

Tällöin voit saada ansiopäivärahaa, jos olet työttömyyskassan jäsenyysaikanasi tehnyt töitä vähintään 12 kalenterikuukautta ja olet ansainnut vähintään 930 euroa kuukaudessa. Ansaitsemalla 930 euroa kuukaudessa kertyy kokonainen työssäolokuukausi. Jos olet ansainnut kuukaudessa 465–929 euroa, kertyy sinulle puolikas työssäolokuukausi. Myös puolikkaat työssäolokuukaudet voidaan laskea kerryttämään 12 kalenterikuukauden työssäoloehtoa.

Palkka / kk Työssäoloehtoa kertyy
vähintään 930 € kokonainen kuukausi
465 € – 930 € 1/2 kuukautta
alle 465 € työssäoloehtoa ei kerry

Se, että työssäoloehtokuukausia voi kerryttää myös puolikkaina, voi helpottaa työssäoloehdon kertymistä esimerkiksi opiskelijoiden ja osa-aikatyötä tekevien kohdalla. Puolikkaita kuukausia vaaditaan aina kaksi, jotta ne yhdessä kerryttävät yhden täyden työssäoloehtokuukauden, mutta puolikkaitten kuukausien ei tarvitse olla peräkkäisiä. Pienilläkin palkkatuloilla voi siis kerryttää työssäoloehtoa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että ansiopäivärahan suuruus määräytyy näiden palkkatulojen mukaan.

Palkka huomioidaan maksuajankohdan mukaan

Uudessa työssäoloehdossa palkka huomioidaan sen mukaan, milloin se on sinulle maksettu. Jos esimerkiksi teet keikkatöitä eri työnantajille loka- ja marraskuussa ja saat näistä kaikista palkan joulukuussa, kertyy työssäoloehtoa sinulle ainoastaan joulukuulta. Poikkeuksena tähän ovat esimerkiksi koko vuoden ajalta ansaitut bonukset, jotka jaetaan vaikuttamaan vuoden ajalle, ja näin ollen huomioidaan ansainta-ajankohdan mukaan.

Miten muutos vaikuttaa sinuun?

Jos olet ollut useamman vuoden työttömyyskassan jäsenenä, yhtäjaksoisesti töissä ja tienannut yli 930 euroa kuussa, voit olla rauhallisin mielin: olet todennäköisesti ehtinyt kerryttämään myös uuden 12 kuukauden työssäoloehdon.

Jos sinulla on vähemmän työssäoloaikaa takana esimerkiksi opiskelun tai katkonaisen työuran takia, saattaa olla, että ansiopäivärahaoikeutesi ei täyty.

Esimerkki:

Sinulle on 1.9.2024 mennessä kertynyt yhteensä 26 kalenteriviikkoa työtä. Työskentelet vielä syyskuun loppuun asti ja jäät [EJ1] työttömäksi 1.10.2024 alkaen.

1.9.2024 mennessä kertyneet kalenteriviikot muunnetaan vastaamaan uusia työssäoloehtokuukausia. Sinulle on siten kertynyt uuteen 12 kuukauden työssäoloehtoon yhteensä 6,5 työssäoloehtokuukautta (24 vkoa : 4 vkoa = 6 kk, 2 vkoa = 0,5 kk).

Jos palkkasi on syyskuun aikana vähintään 930 euroa, sinulle kertyy siitä kokonainen työssäoloehtokuukausi. Sinulla on tällöin työttömäksi jäätyäsi kertynyt työssäoloehtoa vasta 7,5 kk, joten oikeutta ansiopäivärahaan ei ole.

Työssäoloehdon tarkastelujakso pysyy samana

Työssäoloehdon tarkastelujakso ei lakimuutoksen myötä muutu. Työssäoloehdon tulee jatkossakin täyttyä 28 kuukauden (2 vuotta 4 kuukautta) tarkastelujakson sisällä. Työssäoloehtoon laskettavan työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Mukaan voidaan laskea palkanmaksukuukausia edellisen 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta.

Tarkastelujaksoa voidaan myös pidentää, jos sinulla on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Jos olet ollut esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, armeijassa, siviilipalveluksessa, vuorotteluvapaalla, apurahakaudella tai hoitanut enintään 3-vuotiasta lasta, työkuukausia voidaan huomioida pidemmältä ajalta. Pisimmillään mukaan voidaan laskea kuukausia 9 vuoden ja 4 kuukauden ajalta.