Sosiaaliturvaetuuksiin esitetty ylimääräistä indeksikorotusta

Hallitus on esittänyt vuodelle 2022 ylimääräistä indeksitarkistusta, joka korottaisi myös työttömyysturvalain mukaisia etuuksia kuten peruspäivärahaa. Näin ollen myös ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan, liikkuvuusavustuksen ja vuorottelukorvauksen määrä nousisi.

Tarkistus korottaisi etuuksia, jotka maksetaan ajalta 1.8. – 31.12.2022. Etuudet nousisivat noin 3,5 prosenttia. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrät nousisivat 1,22 euroa päivässä eli noin 26 euroa kuukaudessa.

Tiedotamme tarkemmin, kun eduskunta on hyväksynyt korotuksen. Ansiopäivärahalaskuri ja laskuesimerkit KOKOn sivuilla päivittyvät voimaantulon jälkeen.