Blogi: Vastuullinen taloudenpito suojaa myrskyissä

Kirjoitin tammikuussa talous- ja työttömyystilanteen vaikutuksista KOKO-kassan talouteen. Silloin näkymät olivat tyynet. Talouden taivaalla näkyi korkeintaan joitain tummia pilviä, ja nekin siinsivät vielä kaukana horisontissa. Koronapandemia käänsi tilanteen päälaelleen ja myrsky nousi hetkessä.

Poikkeustoimien myötä talouden aktiviteetti romahti ja lomautettujen määrä kohosi nopeasti ennennäkemättömiin lukemiin. Huhtikuun alun jälkeen KOKOon on saapunut etuushakemuksia yli kymmenkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Toukokuussa maksoimme ansiopäivärahaa tuplasti alkuvuoden kuukausiin nähden ja kesäkuussa maksatus on edelleen noussut.

Kassan taloudellinen asema oli poikkeuksellisen tilanteen alkaessa vahva ja on sitä yhä. On kuitenkin selvää, että näin voimakkaan etuusmaksatuksen kasvun jälkeen kassan tulos tulee jäämään tänä vuonna selvästi alijäämäiseksi.

Työttömyyskassan maksamat etuudet rahoitetaan jäsenmaksuilla kerättävää osuutta lukuun ottamatta Työllisyysrahastosta maksettavilla työttömyysvakuutusmaksutuotoilla ja valtionosuuksilla. Työllisyysrahasto on varautunut kasvaviin etuusmenoihin vahvistamalla rahoitustaan. KOKO-kassan turvana on oma tasoitusrahastomme, jota olemme kerryttäneet hyvinä aikoina.

Valtaosa tasoitusrahastosta on sijoitettu kassan sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sijoitustuottojen osalta tilanne on kuitenkin epävarma. Maaliskuussa kassan sijoitusten arvo putosi selvästi markkinoiden laskiessa voimakkaasti, mutta kevään aikana laskusta on osin palauduttu. Heilunta markkinoilla tulee varmasti kuitenkin jatkumaan ja loppuvuoden tilanteen ennustaminen vaikuttaa lähes mahdottomalta.

Kun pandemia saadaan hallintaan ja elvytyspaketit käyttöön, talous lopulta toipuu. Mutta kuinka pysyviä vaurioita talouteen ja työllisyyteen syntyy? Paljon riippuu siitä, onko käsillä jyrkkä, mutta lyhytaikainen notkahdus vai pitempiaikainen kierre. Jos tilanne pitkittyy, yritysten ja jäsenistömme tilanne vaikeutuu ja työttömyys nousee pysyvämmin viime aikoja korkeammalle tasolle.

Kassan talouden suunnittelussa tarvitaan tarkkuutta, jotta pystymme hoitamaan vastuumme myös pitkällä aikavälillä. Vastuullisella taloudenpidolla tästäkin haasteesta selvitään.

KOKO-kassan jäsenmaksu on tänä vuonna alhaisempi kuin moneen vuoteen: 66 euroa. Koronatilanteen vaikutuksia jäsenmaksuun on vielä liian aikaista arvioida, mutta jäsenmaksun alentamisen trendi tuskin voi jatkua. Työelämän yllättäviin käänteisiin tarvitaan kuitenkin turvaa. Kassan jäsenmaksu vähän nykyistä suurempanakin on verrattain edullinen vakuutus.

Panu Lavonen, KOKO-kassan talousjohtajaKirjoittajan arkisto