Blogi: Sovitellun päivärahan matematiikkaa

”En voi tehdä osa-aikaista työtä, koska työttömyyspäivärahaa joutuu silloin odottamaan pitkään.”
”Kassa vie puolet osa-aikaisesta työstä saadusta palkasta.”

Kuulemme KOKOssa usein vastaavia kommentteja, kun puheenaiheena on soviteltu päiväraha. Osittainen työteko työttömyyden tai lomautuksen aikana kuitenkin kannattaa. Myös mielikuvat käsittelyn hitaudesta ovat vanhentuneita. Miksi niin?

Maksaminen nopeutui maksuperusteisuuden myötä

Vuonna 2019 työttömyysturvalakiin tehtiin merkittävä muutos. Sovitellun päivärahan maksamisessa siirryttiin maksuperusteisuuteen, ja aiemmin käytössä ollut ansaintaperusteisuus jäi historiaan.

Maksuperusteisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että osa-aikaisesta työstä saatu palkka vaikuttaa vasta sen kuun päivärahaan, jolloin palkka maksetaan. Aiemmin esimerkiksi kesäkuussa tehdyn työn palkka olisi vaikuttanut kesäkuun päivärahaan, vaikka palkkapäivä olisi ollut vasta elokuussa. Kesäkuun päivärahahakemus saattoi siis seisoa elokuuhun asti palkkatietoa odottelemassa. Näin ei enää ole, joten sovitellun päivärahan maksaminen on nopeutunut.

Ansaituista tuloista puolet vaikuttaa, mutta vasta suojaosan ylityttyä

Alun toinen, varsin raflaava väite kritisoi sitä, että osittaisesta työstä saatu tulo vaikuttaa päivärahaan pienentävästi. Tosiasia on, että suojaosan ylittävästä palkasta vain puolet vaikuttaa päivärahaan vähentävästi.

Sovitellun päivärahan 300 euron suojaosa tuli käyttöön vuonna 2014. Palkkaa voi siis ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa maksettavaan päivärahaan. Koronakevään aikana suojaosa nostettiin määräaikaisesti 500 euroon.

Jos osa-aikaisen työn palkka on 800 euroa kuukaudessa, 500 euron suojaosan ylittävä osa on 300 euroa. Tästä puolet, eli 150 euroa, vaikuttaa päivärahaan vähentävästi. Suojaosan ollessa normaali 300 euroa, 250 euroa olisi summa, joka vähentäisi päivärahaa. Tämä matematiikka kertoo, että työn tekeminen kyllä kannattaa työttömänä tai lomautettuna.

Työnteko kannattaa muistakin syistä. Se esimerkiksi kerryttää työssäoloehtoa, jonka täyttämällä saa käyttöönsä uuden työttömyyspäivärahan enimmäisajan.

Selkeä säännöstö auttaisi työnhakijaa ja kassaa

Osa-aikaiseen työntekoon ja soviteltuun päivärahaan liittyvä kritiikki ei silti ole täysin aiheetonta. Edellä kuvatut asiat ovat pääsääntöjä, jotka koskevat suurinta osaa KOKOnkin jäsenistä. Sovitellun päivärahan tilanteet hoituvat yleensä vaivattomasti ja hakemukset käsitellään samaa tahtia kuin muutkin hakemukset.

Työttömyysturvalakiin on vuosien varrella tehty myös paljon tuunauksia, joista kaikki eivät enää istu saumattomasti kokonaisuuteen. Esimerkiksi työaikaa voidaan tarkastella päivärahan hakijan tilanteesta riippuen todella monilla eri tavoilla. Pääsäännöstä poikkeavissa tilanteissa lopputulos voi olla hakijan kannalta ennalta-arvaamaton tai jopa epäreilu.

Monimutkainen säännöstö ei palvele ketään. Selkeys ja ennalta-arvattavuus rohkaisisivat työnhakijaa vastaanottamaan työtä ja nopeuttaisivat kassojen työtä. Tätä me toimeenpanijat toivomme lainsäätäjältä.

Lue lisää sovitellusta päivärahasta

Katso päivärahalaskurista, miten osa-aikatyön palkka vaikuttaa päivärahaasi

Anna-Stiina Luukkainen, KOKOn etuusjohtajaKirjoittajan arkisto