16.6.2017

Lähetin hetki sitten päivärahahakemuksen. Milloin saan päivärahan tililleni?

Päivärahahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päiväraha voidaan maksaa, kun kaikki tarvittavat tiedot hakemuksen käsittelemiseksi ovat kassassa. KOKO-kassa maksaa työttömyyspäivärahoja jokaisena arkipäivänä. Kun maksu lähtee kassasta, se on tililläsi kahden pankkipäivän kuluttua.

Ensimmäinen hakemus menee aina käsittelijälle käsittelyyn ja käsittelyaika riippuu kulloisestakin hakemusjonosta sekä siitä,

16.6.2017

Jos jään työttömäksi, paljonko saan päivärahaa?

Päivärahan suuruus lasketaan palkkatiedoista, jotka toimitat kassaan ensimmäisen päivärahahakemuksen liitteenä. Kassa ei tee ennakkolaskelmia päivärahan suuruudesta, vaan päiväraha lasketaan, kun haet kassasta päivärahaa.

Kassan kotisivuilla on päivärahan suuruudesta suuntaa antava päivärahalaskuri. Tarkempi selvitys päivärahan laskennasta löytyy osiosta päivärahan laskeminen.

16.6.2017

Miksi päivärahan perusteena oleva palkka on pienempi kuin työstä saamani palkka?

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka eroaa saamastasi kuukausipalkasta, koska palkkaan tehdään ns. TyEL-vähennys (4,29 % vuonna 2022). Kaikki saamasi palkkaerät eivät myöskään vaikuta päivärahan suuruuteen, kuten esimerkiksi lomarahat ja verottomat tulot. Tarkempi selvitys palkkaerien vaikutuksesta löytyy osiosta päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka.

16.6.2017

Minulle maksettiin työsuhteen päättyessä lomaraha, lomakorvaus ja tukipaketti. Miten nämä vaikuttavat päivärahaan?

Työnantajalta saatu työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus (esim. kultainen kädenpuristus, tukipaketti ja kertakorvaus) estää ansiopäivärahan myöntämisen ajalle, jolle etuus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Jaksotuksen pituus lasketaan jakamalla saamasi korvaus keskimääräisellä päiväpalkallasi. Lomarahoja ja lomakorvausta ei jaksoteta ja ne eivät työsuhteen päättyessä vaikuta ansiopäivärahaasi.

16.6.2017

Miksi minulle ei ole maksettu päivärahaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen?

Ennen ansiosidonnaisen päivärahan maksamista on omavastuuaika. Omavastuuaika on 5 täyttä työpäivää vastaava aika, jolta muutoin maksettaisiin päivärahaa.

Lisäksi työttömyyspäivärahan maksun estää myös karenssi, jaksotusaika ja yleiset ansiopäivärahaoikeuden rajoitukset. Jos olet hakenut kassasta päivärahaa ja syy päivärahan maksamatta jäämiseen on epäselvä,

16.6.2017

Miten kotihoidon tuki vaikuttaa päivärahaani? Voinko saada samanaikaisesti ansiosidonnaista päivärahaa ja kotihoidon tukea?

Jos sinulle maksetaan lasten kotihoidon tukea, se vähennetään saamastasi ansiopäivärahasta. Jos kotihoidon tuki maksetaan puolisollesi ja hän käy työssä esim. osa-aikaisesti, opiskelee tai hänellä on yritystoimintaa, hänen saamansa lasten kotihoidon tuki vähennetään sinun päivärahastasi.

Puolisollesi maksettava kotihoidon tukea ei vähennetä sinun ansiopäivärahastasi,

16.6.2017

Olen lomautettuna ja työnantaja maksaa minulle loma-ajan palkkaa. Miten tämä vaikuttaa päivärahaan?

Jos saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, kyseisiltä lomapäiviltä ei makseta päivärahaa. Jos sen sijaan palkka perustuu osa-aikatyön palkkaan, päiväraha maksetaan  soviteltuna päivärahana. Lue lisää vuosiloman vaikutuksesta päivärahaan täältä.

Päivärahahakemukseen tulee merkitä päivät, jolloin olet vuosilomalla.

16.6.2017

Kuinka paljon minulla on vielä maksupäiviä jäljellä?

Maksetut päivät ja enimmäisaika käyvät ilmi päivärahan maksuilmoituksesta ja eAsioinnin tilannetietojen kertymät-kohdasta.

16.6.2017

Milloin työssäoloehtoni täyttyy uudelleen ja päivärahan maksaminen alkaa alusta? Olen saanut päivärahaa enimmäisajan, olen nyt työllistynyt uudelleen.

Päivärahan maksaminen voi alkaa uudelleen, kun sinulle kertyy 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä. Uuteen työssäoloehtoon ei kuitenkaan voida ottaa sellaisia työviikkoja, jotka on käytetty edellisen työssäoloehdon laskennassa tai jotka ovat niin kauan aikaa sitten tehtyjä töitä, että ne eivät mahdu tarkastelujakson sisään.

9.4.2017

Saan veronpalautuksen. Vaikuttaako se päivärahaani?

Henkilökohtaisella veronpalautuksella ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.