17.5.2023
Otan vastaan lyhytkestoisen kokoaikatyön. Lasketaanko päivärahani suuruus tämän jälkeen uudelleen?

Otan vastaan lyhytkestoisen kokoaikatyön. Lasketaanko päivärahani suuruus tämän jälkeen uudelleen?

Päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen alle 26 viikkoa kestävän työsuhteen perusteella. Jokainen työssäoloehdon täyttävä viikko kerryttää kuitenkin uutta työssäoloehtoasi ja KOKO-kassa merkitsee nämä viikot työssäolorekisteriisi. Jos sinulla on jo aiemmin kertyneitä työviikkoja, työssäoloehtosi saattaa täyttyä. Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, kun sinulle on kertynyt yhteensä 26 vähintään 18 työtuntia sisältävää kalenteriviikkoa.

17.5.2023
Miksi minulle on nyt tullut vähemmän rahaa kuin viime kuussa?

Miksi minulle on nyt tullut vähemmän rahaa kuin viime kuussa?

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä arkipäivältä viikossa, ja hakiessasi päivärahaa kuukauden hakujaksoissa, maksuun tulevan ansiopäivärahan suuruus vaihtelee kuukauden arkipäivien lukumäärän mukaan.

Etenkin loppuvuonna kannattaa myös tarkistaa verokorttisi tuloraja: jos verokorttiin merkitty tuloraja on jo ylittynyt, 31.12. asti ansiopäiväraha maksetaan lisäprosentilla.

16.6.2017
Lähetin hetki sitten päivärahahakemuksen. Milloin saan päivärahan tililleni?

Lähetin hetki sitten päivärahahakemuksen. Milloin saan päivärahan tililleni?

Päivärahahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päiväraha voidaan maksaa, kun kaikki tarvittavat tiedot hakemuksen käsittelemiseksi ovat kassassa. KOKO-kassa maksaa työttömyyspäivärahoja jokaisena arkipäivänä. Kun maksu lähtee kassasta, se on tililläsi yhden tai kahden pankkipäivän kuluttua.

Ensimmäinen hakemus menee aina käsittelijälle käsittelyyn ja käsittelyaika riippuu kulloisestakin hakemusjonosta sekä siitä,

16.6.2017
Jos jään työttömäksi, paljonko saan päivärahaa?

Jos jään työttömäksi, paljonko saan päivärahaa?

Päivärahasi suuruus lasketaan palkkatiedoistasi, jotka kassa saa yleensä suoraan tulorekisteristä. Hakemuksen käsittelyvaiheessa sinulta saatetaan pyytää palkkalaskelmia, jos tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät.

Kassa ei tee ennakkolaskelmia päivärahan suuruudesta, vaan päiväraha lasketaan, kun haet kassasta päivärahaa. Kassan kotisivuilla on päivärahan suuruudesta suuntaa antava päivärahalaskuri.

16.6.2017
Miksi päivärahan perusteena oleva palkka on pienempi kuin työstä saamani palkka?

Miksi päivärahan perusteena oleva palkka on pienempi kuin työstä saamani palkka?

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka eroaa saamastasi kuukausipalkasta, koska palkkaan tehdään ns. TyEL-vähennys (3,76 % vuonna 2024). Kaikki saamasi palkkaerät eivät myöskään vaikuta päivärahan suuruuteen, kuten esimerkiksi lomarahat ja verottomat tulot. Tarkempi selvitys palkkaerien vaikutuksesta löytyy osiosta päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka.

16.6.2017
Minulle maksettiin työsuhteen päättyessä lomaraha, lomakorvaus ja tukipaketti. Miten nämä vaikuttavat päivärahaan?

Minulle maksettiin työsuhteen päättyessä lomaraha, lomakorvaus ja tukipaketti. Miten nämä vaikuttavat päivärahaan?

Työnantajalta saatu työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus (esim. kultainen kädenpuristus, tukipaketti ja kertakorvaus) estää ansiopäivärahan myöntämisen ajalle, jolle etuus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Jaksotuksen pituus lasketaan jakamalla saamasi korvaus keskimääräisellä päiväpalkallasi.

Yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikaisen työsuhteen perusteella maksettu lomakorvaus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella.

16.6.2017
Miksi minulle ei ole maksettu päivärahaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen?

Miksi minulle ei ole maksettu päivärahaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen?

Ennen ansiosidonnaisen päivärahan maksamista on omavastuuaika. Omavastuuaika on 7 täyttä työpäivää vastaava aika, jolta muutoin maksettaisiin päivärahaa.

Lisäksi työttömyyspäivärahan maksun estää myös karenssi, jaksotusaika ja yleiset ansiopäivärahaoikeuden rajoitukset. Jos olet hakenut kassasta päivärahaa ja syy päivärahan maksamatta jäämiseen on epäselvä,

16.6.2017
Miten kotihoidon tuki vaikuttaa päivärahaani? Voinko saada samanaikaisesti ansiosidonnaista päivärahaa ja kotihoidon tukea?

Miten kotihoidon tuki vaikuttaa päivärahaani? Voinko saada samanaikaisesti ansiosidonnaista päivärahaa ja kotihoidon tukea?

Jos sinulle maksetaan lasten kotihoidon tukea, se vähennetään saamastasi ansiopäivärahasta. Jos kotihoidon tuki maksetaan puolisollesi ja hän käy työssä esim. osa-aikaisesti, opiskelee tai hänellä on yritystoimintaa, hänen saamansa lasten kotihoidon tuki vähennetään sinun päivärahastasi.

Puolisollesi maksettava kotihoidon tukea ei vähennetä sinun ansiopäivärahastasi,

16.6.2017
Olen lomautettuna ja työnantaja maksaa minulle loma-ajan palkkaa. Miten tämä vaikuttaa päivärahaan?

Olen lomautettuna ja työnantaja maksaa minulle loma-ajan palkkaa. Miten tämä vaikuttaa päivärahaan?

Jos saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, kyseisiltä lomapäiviltä ei makseta päivärahaa. Jos sen sijaan palkka perustuu osa-aikatyön palkkaan, päiväraha maksetaan  soviteltuna päivärahana. Lue lisää vuosiloman vaikutuksesta päivärahaan täältä.

Päivärahahakemukseen tulee merkitä päivät, jolloin olet vuosilomalla.

16.6.2017
Kuinka paljon minulla on vielä maksupäiviä jäljellä?

Kuinka paljon minulla on vielä maksupäiviä jäljellä?

Maksetut päivät ja enimmäisaika käyvät ilmi eAsioinnissa Tilannetiedot-sivulla kohdasta Laskurit sekä viimeisimmästä päivärahasi maksuilmoituksesta.

16.6.2017
Milloin työssäoloehtoni täyttyy uudelleen ja päivärahan maksaminen alkaa alusta? Olen saanut päivärahaa enimmäisajan, olen nyt työllistynyt uudelleen.

Milloin työssäoloehtoni täyttyy uudelleen ja päivärahan maksaminen alkaa alusta? Olen saanut päivärahaa enimmäisajan, olen nyt työllistynyt uudelleen.

Päivärahan maksaminen voi alkaa uudelleen, kun sinulle kertyy 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä. Uuteen työssäoloehtoon ei kuitenkaan voida ottaa sellaisia työviikkoja, jotka on käytetty edellisen työssäoloehdon laskennassa tai jotka ovat niin kauan aikaa sitten tehtyjä töitä, että ne eivät mahdu tarkastelujakson sisään.

9.4.2017
Saan veronpalautuksen. Vaikuttaako se päivärahaani?

Saan veronpalautuksen. Vaikuttaako se päivärahaani?

Henkilökohtaisella veronpalautuksella ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.