Lähetin hetki sitten päivärahahakemuksen. Milloin saan päivärahan tililleni?

Päivärahahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päiväraha voidaan maksaa, kun kaikki tarvittavat tiedot hakemuksen käsittelemiseksi ovat kassassa. KOKO-kassa maksaa työttömyyspäivärahoja jokaisena arkipäivänä. Kun maksu lähtee kassasta, se on tililläsi yhden tai kahden pankkipäivän kuluttua.

Ensimmäinen hakemus menee aina käsittelijälle käsittelyyn ja käsittelyaika riippuu kulloisestakin hakemusjonosta sekä siitä, onko hakemuksen liitteenä kaikki tarvittavat asiakirjat. Jatkohakemuksesi voi mennä maksatukseen ns. vakiomaksatuksessa, jolloin hakemuksen lähettämisestä päivärahan saapumiseen tilillesi menee vain kaksi pankkipäivää. Hakemuksen käsittelyyn ja 1-2 viikon käsittelyynottoaikaan on kuitenkin hyvä aina varautua, vaikka sinulla olisi mennyt aiempia hakemuksia vakiomaksatuksessa.

Tarkista ajantasainen tilanne etusivulta.