Saan veronpalautuksen. Vaikuttaako se päivärahaani?

Henkilökohtaisella veronpalautuksella ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.