Miksi minulle on nyt tullut vähemmän rahaa kuin viime kuussa?

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä arkipäivältä viikossa, ja hakiessasi päivärahaa kuukauden hakujaksoissa, maksuun tulevan ansiopäivärahan suuruus vaihtelee kuukauden arkipäivien lukumäärän mukaan.

Etenkin loppuvuonna kannattaa myös tarkistaa verokorttisi tuloraja: jos verokorttiin merkitty tuloraja on jo ylittynyt, 31.12. asti ansiopäiväraha maksetaan lisäprosentilla. Voit tarvittaessa pyytää muutosverokortin etuutta varten verottajalta. Lisätietoa ansiopäivärahan verotuksesta: Ansiosidonnaisen päivärahan verotus

Maksettavan ansiopäivärahan määrään vaikuttavat myös esim. mahdolliset muiden sosiaalietuuksien, lapsikorotuksen tai soviteltavan tulon muutokset.